Gabinet Lekarski

Wiesława Woźniak

Wiesława Woźniak

Wiesława Woźniak

lekarz chorób wewnętrznych, uprawniony do badań kierowców, specjalista medycyny pracy

O mnie

Jestem lekarzem od 1989 roku, w 1998 uzyskałam uprawnienia do badań profilaktycznych, a w 2001 r do badań kierowców. Posiadam specjalizację pierwszego stopnia z chorób wewnętrznych i drugiego stopnia w zakresie medycyny pracy. Mam również uprawnienia do badań w narażeniu na promieniowanie jonizujące. Od 2013 roku uzyskałam kwalifikacje do przeprowadzania badań lekarskich i wydawania orzeczeń dla osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń.