Gabinet Lekarski

Wiesława Woźniak

Wiesława Woźniak

Wiesława Woźniak

lekarz chorób wewnętrznych, uprawniony do badań kierowców, specjalista medycyny pracy

Oferuję badania:

  • badania profilaktyczne uczniów, kandydatów na studia i studentów
  • profilaktyczne do pracy - wstępne, okresowe, kontrolne
  • do książeczek zdrowia - badania do celów sanitarno-epidemiologicznych
  • porady lekarskie w zakresie chorób wewnętrznych
  • badania do pozwolenia na broń
  • badania w narażeniu na promieniowanie jonizujące

Na badania profilaktyczne proszę zgłaszać się z dowodem tożsamości i skierowaniem od pracodawcy

Podstawa prawna: Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, Poz. 457, Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie badań lekarskich pracowników.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt.